Om oss

Norsk Ubåtforening ble stiftet 5. juni 1998 som en venneforening for museumsubåten Utstein.

Hensikten var å støtte Marinemuseet med ubåtkompetanse, vedlikeholde båten samt ta vare på det gode kameratskapet og ubåttjenestens tradisjoner.

I tillegg til oppgavene som er knyttet til MMU Utstein, er foreningen opptatt av å formidle informasjon om undervannsbåttjenesten og ubåtenes rolle i Forsvaret.

Medlemmene legger ned en betydelig dugnadsinnsats i form av vedlikehold av MMU Utstein, i tillegg til å formidle historien via omvisninger om bord i båten. Gjennom året foregår det mange sosiale arrangementer som er åpne for alle medlemmer.

Foreningen er politisk nøytral og landsdekkende, med regionale tyngdepunkt i Bergen, Stavanger og Horten.

sdr